Jord og kloakarbejder

Hvis opgaven kræver at vi varetager jord og kloakering også, gør vi selvfølgelig det. Med enge folk bag roret på gravemaskinerne flytter vi årligt mange m3 jord for kunder over hele Danmark, og vi har stor erfaring i at klargøre et felt til en bygning. Kloakering udføres i tæt samarbejde med mindre faste entreprenører, der er gode til hver deres type af opgave, så vi sikrer det bedste resultat. Vi kender dog også begrænsningerne på vores egne kompetencer, så de store jordprojekter og kloak opgaver som fx udstykninger og etablering af veje osv., er ikke indenfor vores kerneområder, så det lader vi andre om.

Har du brug for en solid betonentreprenør, der leverer til tiden og i en ordentlig kvalitet, så er det Heibæk Murer & Entreprenør du skal have fat i.

Heibæk Murer & Entreprenør

Heibæk Murer & Entreprenør er ejet af Morten Heibæk, og beskæftiger i dag ca. 10 danske og uddannede medarbejdere. Morten er uddannet murer og har næsten 20 års erfaring i byggebranchen.

Kontakt os

Provstlund Skovvej 6, 8700 Horsens
CVR: 31053633
Tlf: 22 56 05 70
Mail: morten@heibaek.dk